Prezoj

Vi povas pagi per la jenaj manieroj:
UEA-konto: jefo-v kun informo FESTO2012 – Nom
Banka ĝiro al iban : FR70 20041 01012 3170994Y033 11 – SWIFT / BIC : PSSTFRPPSCE kun informo FESTO2012 – Nom
Poŝta ĝiro: La banque Postale – La Source : 20041 01012 3170994Y033 11
Ĉeko (nur por francoj): sendu al Esperanto Jeunes, 4 bis rue de la Cerisaie, 75004 Paris kun informo FESTO2012 – Nom
Por JEFO-anoj kaj UFE-anoj: pere de interna pagmaniero

En ĉiuj kazoj, sendu retpoŝton al la kasisto (kasisto@esperanto-jeunes.org) kiam vi pagas, simple por konfirmi! Dankon!

Baza kotizo

Aliĝprezo

Tiu prezo permesas la realigon de la nomŝildoj, de la kongreslibreto kaj de aliaj antaŭplanitaj farendaĵoj.

 • Por  beboj (0-3 jaroj), ĝi kostas 0€
 • Por infanoj (4-12 jaroj), ĝi kostas 10€
 • Por tiuj de pli ol 12 jaroj, ĝi kostas 20€

La aliĝo ekvalidas je la ricevo de tiu prezo. Ni petas gepatrojn ja indiki la venon de beboj, por ke ni povu antaŭprepari tion.

Programo

Kosto de la programo dependas de via lando kaj de la daŭro de via partopreno

tutsemajna duonsemajna semajnfina
Lando A  40 25  15
 Lando B 35 20  10
 Lando C 30  15 8

Loĝo kaj manĝo

Prezo de la loĝo kaj de la manĝo estas kunigitaj: tiu prezo dependas ĉu vi loĝas en tendejo aŭ ĉu en la gastejo, kiom da manĝoj tage vi elektis kaj kiom longe vi restos dum FESTO.

Loĝado en gastejo inkluzivas matenmanĝon, kaj vi havas elekton inter:

 • 1 varmmanĝo tage (tagmanĝo vespermanĝo, laŭ via elekto)
 • 2 varmmanĝoj tage (tagmanĝo kaj vespermanĝo).

Ne eblas loĝi en gastejo kaj ricevi neniun manĝon. Tamen vi povas interŝanĝi manĝkuponojn kun la tendejanoj.

Loĝado en tendejo ne inkluzivas matenmanĝon, kaj vi havas elekton inter:

 • neniu manĝoj (kaj tiam vi prizorgas tion: troviĝas vendejoj en la vilaĝo)
 • 1 varmmanĝo tage (tagmanĝo vespermanĝo, laŭ via elekto)
 • 2 varmmanĝoj tage (tagmanĝo kaj vespermanĝo)
tutsemajna  duonsemajna semajnfino
 gastejo tendejo gastejo tendejo gastejo tendejo
 ĉiuj manĝo 200 115 150 75 80 42
 nur 1 varmmanĝo 175 65 125 42 75 24
 neniu manĝo - 15 - 10 - 7

 

(mal-)Rabatoj

Aĝa (mal)rabato

Depende de via aĝo, via ni aldonos aŭ forigos parton de la prezo:

 • Beboj: Sub 6 jaroj: -10€ fikse
 • Infanoj: Inter 6 kaj 16 jaroj: po 1€ ĉiu malsupera jaro
 • Junuloj: Inter 16 kaj 30 jaroj: neniu rabato, neniu malrabado
 • Daŭre junuloj: Inter 30 kaj 45 jaroj: po 1€ ĉiu supera jaro
 • Ĉiam junuloj: Post 45 jaroj: +15€ fikse

Tempa (mal)rabato

 • Ĝis la 30a de aprilo: -10€
 • De la 1a de majo ĝis la 14a de julio: +10€
 • Ekde la 15a de julio: +30€